Služby pre zákazníkov:
+420 702 028 134

FAQ - Najčastejšie otázky

15 najčastejších otázok užívateľov prípravkov Brainway Inc.

1. Je L-Arginin (DL-PA, Lykopen, L-Tryptofan, atd.) naozaj účinný?

Všetky tieto látky sú pre človeka elementárnymi živinami. Preto o ich význame a účinnosti nie je možné vôbec pochybovať či diskutovať. Bez nich sa jednoducho samotný život človeka nezaobíde.

2. Poznám, že na mňa DL-PA (L-Arginin, atď.) pôsobí?

Účinky väčšiny prípravkov väčšina užívateľov badateľne na sebe pocíti. V niekoľkých prípadoch aj na počkanie, väčšinou však za dva až tri týždne. U menšieho počtu prípravkov (napr. MSM) tomu tak nutne nemusí byť, pretože zmeny, ktoré užívanie týchto prípravkov v tele vyvoláva, prebiehajú relatívne kľudnejšie a s postupom času. Avšak účinky každého prípravku je možné preukázať biochemickými testami (rozborom krvi).

3. Pôsobí Prodromin (Brahmi, Tea Essence, atď.) na 100 % u každého a za všetkých okolností?

Žiadny zdravotný prostriedok nemôže stopercentne účinkovať na každého. Viacmenej tieto živiny pôsobia na oveľa vyššie percento osôb ako lieky. Častejšie je potrebné sa pýtať a pokusom overiť, aké dávkovanie je individuálne potrebné. Odporúčané dávkovanie uvedené na etikete je vždy iba orientačné a neprihliada ku ojedinelosti každého jedinca. V množstve prípadov je potrebné užívať aspoň na na počiatku, vyššie dávky ako odporúčané, avšak v niektorých prípadoch postačia aj nižšie dávky.

4. Môže užívanie L-Tryptofanu (DL-PA, MemoKit, atp.) vzniknúť návyk?

Nie, pretože inak by štátne zdravotné orgány nepovolili jeho voľný predaj.

5. Prečo nesmie Brahmi (L-Tryptofan, Lykopen, atp.) užívať deti?

Vedecky odôvodnenú potrebu doplňovania vitamínov a ďalších živín majú iba dospelí ľudia, najmä stredného a vyššieho veku. Doplňovanie živín aj kompenzuje zníženú schopnosť ich vstrebávania, a aj bráni degeneratívnym procesom, ktoré v detskom veku neexistujú. Upozornenie, že prípravok nie je určený deťom neznamená, že ho deti nesmú užívať vôbec. Na odporúčanie lekára ho užívať môžu.

6. Stačí doužívať jedno balenie prípravku, aby sa môj zdravotný problém vyriešil?

Všetky prípravky sú určené k ovplyvneniu určitých zdravotných problémov, ktoré sa v užívateľovi formovali 5, 10, alebo aj viacej rokov. Preto je úplne pochopiteľné, že jedna krátkodobá "kúra" nemôže zastaviť alebo zvrátiť proces, ktorý sa tak dlho vyvíjal. V mnohých prípadoch je potrebné určitý prípravok užívať v pravidelných obdobiach roka, niekedy až do konca života, podobne ako musíme prijímať stravu niekoľko krát denne až do konca života.

7. Môžem L-Tryptofan (L-Arginin, DL-PA, atp.) užívať spoločne s inými liekmi?

Na informačnom letáku aj na etikete ku každému prípravku je vždy uvedené, pokiaľ sa užívať s inými liekmi nemôže. Pokiaľ takáto informácia nie je uvedená, znamená to, že počas výskumov aj liečebnej praxe nebolo ovplyvňovanie sa účinkov tohto prípravku s účinkami iných liekov objavené. To však neznamená, že v žiadnom prípade nemôže aspoň k miernemu ovplyvňovaniu sa účinkov dôjsť. 

8. Pri prípravku NattoSerrapeptáza (Gotu Kola) sú uvádzané účinky na najrôznejšie telesné funkcie. Nie je to nelogické?

Naopak. Príroda vo svojej nekonečnej múdrosti zariadila, že úplne každá živina vždy súbežne ovplyvňuje celú radu telesných funkcií. Pokiaľ sa stretnete s výživovým doplnkom, ktorý má výlučne slúžiť k ovplyvneniu jediného konkrétneho orgánu a jeho funkcie, potom Vám úplne zaručene jeho výrobca alebo predajca poskytuje neúplnú informáciu.

9. Pri GastroKit (Lykopen, Gotu Kola) sú uvádzané účinky na rôzne telesné orgány, ale ja ho chcem užívať len na jediný svoj problém. Nemôže užívanie uškodiť tým orgánom, ktoré mi zatiaľ dobre slúžia?

V žiadnom prípade. Pokiaľ sú funkcie iných orgánov, na ktoré taktiež prípravok pôsobí, v úplnom poriadku, efekt užívania sa na nich neprejaví.

10. Kedy je pri slabnúcej pamäti vhodnejšie užívať Brahmi a kedy MemoKit?

Je prínosnejšie užívať Brahmi v prípadoch, keď má dotyčná osoba s pamäťou problémy, ktoré nie sú podmienené pokročilým vekom, alebo kedy dotyčná osoba užíva lieky či iné látky, ktorých účinky pamäť zhoršujú. MemoKit je vhodné užívať ak sú znížené kognitívne funkcie spôsobené vyšším vekom, či vážnym úrazom.

11. Aký je rozdiel v pôsobení prípravku Gastrifala a iných výživových doplnkoch k potlačeniu zápchy?

Väčšina prírodných prípravkov k potlačeniu zápchy môže pri zlom odhade dávky vyvolať kŕče, alebo naopak prehnať. S Gastrifalou sa to stať nemôže. Veľmi dôležitá je aj skutočnosť, že Gastrifala naviac telu dodáva významné živiny a látky s antibakteriálnym účinkom. Iné prípravky tieto náležitosti nemajú, aspoň nie vo významnej miere.

12. Aký je rozdiel v pôsobení prípravku GastroKit a iných preparátov k potlačeniu žalúdočných problémov?

GastroKit je jediný prípravok na slovenskom trhu, ktorý obsahuje mastix a výťažky z koreňa sladkého drievka (sladovka hladkoplodá) súčasne. Tieto látky rýchlo utíšia aj viac podráždenejší žalúdok, a naproti tomu, na rozdiel od väčšiny liekov, neznížia kyslosť prostredia v žalúdka. Naviac mastix ničí najbežnejšie a najzákernejšie parazity tráviaceho ústrojenstva - Helicobacter piroly a Staphylococcus aureus.

13. Je Tea Essence (Lykopen) vhodnejšie užívať proti rakovine preventívne alebo ako pomocný liečebný prostriedok?

Všetky tieto prípravky majú výrazné antioxidačné i protinádorové účinky. Onkologické ochorenia vznikajú ako dôsledok zlyhania prirodzenej antioxidačnej ochrany súčasne so zlyhaním určitých funkcií imunitného systému. Uvedené prípravky posilňujú ako antioxidačnú ochranu, tak aj celkovú imunitu. Ich užívanie má teda prakticky rovnaký význam ako pred možným vznikom ochorenia tak aj počas jeho priebehu. Avška zastaviť pokročilé zhubné bujnenie samo o sebe vo väčšine prípadov nezvládnu. Rovnako však pomáhajú mierniť následky vedľajších účinkov štandardnej protinádorovej liečby. Naproti tomu Salvestrol Platinum je určený na podporu liečby rakoviny, pretože selektívne v tele spôsobuje apoptózu (programovú smrť) výhradne rakovinovej bunky.

14. Ako sú s prípravkami spokojní iní užívatelia?

Hodnotenie ktoréhokoľvek prípravku nestojí na subjektívnych pocitoch užívateľa, ale na objektívnych záveroch vedeckého lekárskeho výskumu a klinickej praxi. S odkazom na tieto skutočnosti je taktiež každý prípravok posudzovaný odborníkmi štátnej zdravotnej správy a schvaľovaný k užívaniu Ministerstvom zdravotníctva.

15. Je liek DL-PA (Lykopen, atd.) na predpis, alebo voľne kúpiteľný?

DL-PA, ani žiadny iný z našich prípravkov, nie je liekom, ale kľúčovou živinou - výživovým doplnkom resp. potravinou na osobitné medicínske účely (food for special medical purpose). Preto nemôže byť viazaný na lekársky predpis. Sú iba živinami zaisťujúcimi chod života a dobré zdravie, nie liekmi. Ich význam pre udržanie dobrého zdravia je oveľa väčší ako význam liekov.

Produkt bol pridaný do košíka.
Zobraziť košík
Pokračovať v nákupe