Služby pre zákazníkov:
+420 702 028 134

O spoločnosti

o spoločnosti

Spoločnosť Brainway, Inc. bola založená v októbri 1997 v Českej republike s cieľom sprístupniť odbornej aj laickej verejnosti nové technológie ochrany zdravia a starostlivosti oň. Najvýznamnejším kapitálom pre novú spoločnosť bola vysoká odbornosť manažmentu a jeho dlhoročná skúsenosť z predchádzajúceho obdobia so zavádzaním nových nástrojov liečby do každodennej praxe.

Od samého začiatku až doteraz sú hlavným artiklom spoločnosti živiny ako výživové doplnky. Vzhľadom na malý trh a dostatočne prísne a konzervatívne zákony o ochrane zdravia českej, ako aj slovenskej populácie (vzhľadom na to, že historicky vychádzame zo spoločnej legislatívy) sa množstvo zdravotne veľmi významných a medzinárodne rozšírených výživových prípravkov nemohlo k užívateľovi vôbec dostať. Spoločnosť Brainway, Inc. sa pokúša tento stav výrazne zmeniť. Každý prípravok dovezený za účelom schválenia pre predaj v Českej republike mal až na jednu výnimku svoju českú premiéru, bez ohľadu na to, či bol v medzinárodnom meradle známy a užívaný pol storočia (napr. Tryptofan) alebo sa práve objavil ako komerčne úplná novinka (napr. Lykopen). Viac-menej rigidný prístup úradných orgánov k povoľovaniu nových prípravkov mal za následok, že spoločnosti bol povolený predaj len nepatrného zlomku výživových látok, ktoré sú, ako doplnky stravy s významnými zdravotnými účinkami, vo vyspelých krajinách významne rozšírené a medzi užívateľmi obľúbené.

Od konca roku 1998 sa spoločnosť Brainway, Inc. trvalo posilňovala výrobné kapacity, aby sa u finálnych výrobkov maximálne znížili výrobné náklady, pretože ceny hotových prípravkov dovážaných priamo od zahraničných výrobcov by boli približne trojnásobne vyššie ako teraz.

Po dlhom prieskume slovenského trhu spoločnosť Brainway, Inc. uzavrela v roku 2005 Zmluvu o výhradnom zastúpení so spoločnosťou ZENOVA Labs., s.r.o., ktorá prejavila osobitný záujem o to, aby slovenským občanom ponúkla to, čo v spoločnosti Brainway, Inc. už dlhodobo využívajú v prospech vlastného zdravia a zdravia svojich rodín.

Spoločnosť Brainway, Inc. rovnako začala dovážať prírodné živiny pre ďalších výrobcov a spracovateľov prípravkov špeciálnej výživy a výživy pre športovcov.

Prípravky, ktoré spoločnosť začala dodávať na český trh, už našli početných a vďačných užívateľov medzi ľuďmi, ktorým nie je ľahostajné ich zdravie ako aj medzi ľuďmi s najrôznejšími zdravotnými problémami a čiastočne aj medzi športovcami.

„Z čisto štatistického pohľadu „skúsil” niektorý z našich prípravkov už každý tretí občan Českej republiky. Tešia nás pozitívne ohlasy užívateľov na zlepšenie zdravotného stavu, ktoré im naše prípravky poskytli. Teší nás ešte viac, že mnohí spotrebitelia zostávajú našim prípravkom verní po celý čas, čo ich dodávame na trh, a že viacerí z nich si svoj život bez nich už vôbec nedokážu predstaviť.”

Zvýšená starostlivosť o výživu a samoliečba subklinických zdravotných problémov známeho pôvodu patrí dnes k výraznému trendu v krajinách vyspelého sveta. Naše úsilie je podriadené službe ľuďom, ktorí tento trend prijali za svoj vlastný.

Produkt bol pridaný do košíka.
Zobraziť košík
Pokračovať v nákupe